Frekvenční terapie

Naše zdraví poškozují parazité

Za většinou nemocí se skrývá existence parazitů v těle. Parazity jsou bakterie, plísně, hlísty, viry . . Jsou oprávněné důvody domnívat se, že jsou nemoci, u kterých se zatím obecně neví, že za nimi jsou také parazité.

Je těžké zachytit výsky parazitů v těle a stejné platí pro jejich likvidaci.

ilustrace frekvence

Zničení virů, bakteríí, plísní je způsobem odstraňování zdravotních problémů

V boji proti parazitům se používají různé metody klasické medicíny.

Převážně to funguje tak, že:

 • provádí se operace, které mají někdy negativní důsledky do konce života
 • jsou podávány léky s řadou negativních důsledků, někdy i doživotně

Pomoc představuje frekvenční terapie.

Moderní přístroje pro frekvenční terapii

 

 1. Přístroj Super Ravo Zapper je určený na ničení patogenních mikroorganismu až do svalů
  více zde =>>Zapper
 2. Plazmový generátor RPZ14 je určený na ničení patogenních mikroorganismu s tím, že působí až do kostí
  více zde =>>Zapper
 3. F-SCAN TOUCH má dvě funkce. Je určený nejen pro ničení patogenních mikroorganismu, ale je to diagnostický přístroj
  více zde =>>Zapper

Převratný objev – hubení v těle působících parazitů prostřednictvím frekvenční terapie

Princip frekvenční terapie spočívá v tom, že každý živý organismus „vyzařuje“ určité, pro svůj druh typické vlnění (neboli frekvenci – kmity).
Základní jednotkou frekvence je 1 Hertz /Hz/ – jeden kmit za sekundu). Toto vlnění je pro každý mikroorganismus specifické a téměř neměnné.

Roal Raymond Rife zjistil, že pokud se toto vlnění (frekvence) namíří proti mikroorganismu, který jej produkuje ten po chvíli zahyne.
Tyto cíleně zaměřené kmity (frekvence) rozkmitají obal (membránu) mikroorganismu (membrány lidských buněk jsou stotisíckrát odolnější vůči elektrické napětí než membrány patogenních mikroorganismů…) a ta nevydrží zvyšující se kmitání a po chvíli praskne, čímž dojde k usmrcení mikroorganismu a tudíž k jeho deaktivaci.

Je výborné, že se i v lékařské vědě začaly konečně používat praxí ověřené metody, které jsou bezpečné, ohleduplné a také morální.

Možné příznaky existence škodlivých mikroorganismu v těle