Plazmový generátor

Plazmový generátor odstraňuje škodlivé mikroorganismy

Tak jako F-SCAN TOUCH, Super Ravo Zapper je PLAZMOVÝ GENERÁTOR prostředkem pro odstranění zdravotních obtíží.

Všechny živé organismy vysílají svoje typické pásmo frekvencí. Čím je organismus jednodušší, tím nižší frekvence vysílá. Frekvence parazitů se pohybují v rozmezí 1-900 000 Hz. Frekvence vysílané lidským tělem jsou v pásmu 1,52-9,46 MHz, tedy velice výrazně vzdálené od frekvenčního pásma parazitů.

Tento poznatek plně využívá experimentální plazmový generátor RPZ 14, přístroj unikátní a jedinečný, nabízející možnost ničit parazity.

generátor plazmový

.

Jak to funguje?

Krátké impulsy vysokého napětí, procházející silnostěnnou skleněnou trubicí naplněnou vzácnými plyny, kde na výstupu, který zapaluje plazmový výboj je napětí 5000-8000 Voltů a skokové proudové nárazy dosahují několika stovek Ampér. Nastavené elektromagnetické pulsy se šíří do vzdálenosti až 15 m ve všech směrech. Procházejí bez zkreslení a omezení organickou hmotou. Toto působení vede k hubení patogenů podle individuálně nastaveného frekvenčního programu. V okamžiku průchodu elektromagnetických pulsů tělem parazita se stejnou frekvenční délkou, dochází k stále větší rezonanci buněk, až jejich buněčná stěna praskne a tím dojde k zahubení organismu a odstranění příčiny obtíží.

Další informace k fungování plazmovému generátoru

Paraziti, spíše jejich působení, bylo známo již před tisíci lety. Paraziti jsou složití, vysoce přizpůsobiví tvorové žijící velice skrytě, kteří jsou schopni část těla svého hostitele si přizpůsobit ke své potřebě a přimět jej, aby jim samo přivádělo živiny. Parazity můžeme najít v krvi, lymfě, svalech, kůži, střevech, játrech, ledvinách i srdci, ale také v kostech, mozku nebo oku. Jsou velice odolní, adaptabilní a jsou schopni produkovat látky různého chemického složení, aby oklamaly imunitní systém nebo rozpustily, narušily tkáň a dostali se tam, kam potřebují. Dnes již víme, že tasemnice nemusí žít pouze ve střevě, ale i v jiných vnitřních orgánech a také v oblasti páteře. Svým životem stejně tak jako všichni ostatní parazité nám může způsobovat velmi vážné onemocnění, nepředvídatelné zdravotní obtíže, bolesti a omezení.

Pro koho se platmový generátor hodí?

není žádné omezení v použití generátoru….

  • My u nás ale nedoporučujeme plazmový generátor v prvních třech měsících těhotenství.
  • U lídí s kardiostimulátorem.
  • U lidí trpících epilepsii..
Aplikace těchto přístrojů však nenahrazuje lékařskou péči a není zdravotnickým prostředkem.